Eucharistieviering in het Sint Jozefpark

27 september 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor I. Tilma

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Andries Zomerdijk, Trien Zomerdijk-Ligthart en overleden familie ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans