off

I Het Jambokoor I Pastor Marion Bleeker I In samenwerking met de St. Vrienden van Joseph

  ” Goedgelovig zijn of een goede gelovige?”

  Informatie:

  VoorgangersPastor Marion Bleeker
  Lector:Mariosé Huits
  Koster:Mart Hoogeboom tel. 06-10154915
  Muziek:Jambokoor


  Ons gebed wordt gevraagd voor:

  • Loek Entes-Karsten en overleden familie● Pastoor Jan Berkhou● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

  • Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!