Hartelijk welkom

Dorpsstraat 39 is het adres van kerk en pastorie.

Het gebouw van 160 jaren oud kun je vergelijken met een oude dame die naar dokter is gegaan en gevraagd heeft om facelift, nou ja, een facelift, laten we maar zeggen dat ze een verbouwing heeft gekregen. En dat is deskundig gebeurd.

Zo’n oud gebouw heeft karakter en herbergt veel geheimen. 160 jaren lang woonden er Pastoors en Kapelaans met hun heilige en onheilige geheimen, want het zijn net mensen. Die geheimen daar weet ze alles van en ook al is haar dak gelicht; die geheimen zijn bewaard gebleven.

Anno 2020 is het gebouw de plaats waar we de gezinsvieringen vieren. De kerk wordt opgefleurd met kinderstemmen. De kinderstemmen maken de oude dame jong.

De kerk, de plaats waar we wekelijks bij elkaar komen. Muzikaal omlijst door de leden van de kerkkoren. Onze kerk waar we met elkaar, als gemeenschap op persoonlijke wijze afscheid mogen nemen van onze dierbaren.

De oude dame gaat al heel wat levens mee en de hoop is dat er nog vele mogen volgen.