Klik op de YouTube knop om naar ons kanaal te gaan.

Welkom in onze kerk!


Nederland is uit de lockdown, zo ook de kerken. Onze koren zijn weer gestart met de repetities en met een minimale voorbereidingstijd durven ze het toch aan de vieringen weer die sfeer mee te geven die we toch echt wel gemist hebben. Ons Sint Caeciliakoor heeft al gezongen bij de eerste uitvaart. Grote klasse dat jullie dit weer wilden doen.

We nemen afscheid van het Mannenkoor. Vele jaren hebben ze voor ons gezongen en stonden ze stand-by bij de vele Avondwakes. We hebben altijd een beroep op het koor kunnen doen. Mannen, bedankt. We zijn op zoek naar vervanging. Gedeeltelijk kan het Koor ‘Veni Foras’ uit Schoorl het Mannenkoor vervangen. Na de Kerst kan misschien het Jeugdkoor een keertje overnemen, misschien alleen orgelspel, of de familie van Gerard Boon zo nu en dan. We zijn ermee bezig. Misschien weet u nog iemand die eens per jaar een viering muzikaal wil opluisteren?

Noteer alstublieft dinsdag 9 november in uw agenda: algemene parochievergadering. Vanaf 19:30 uur staat de koffie voor u klaar in AHOJ en om 20:00 uur begint de vergadering met twee grote onderwerpen.
Allereerst informeren wij u over de stand van zaken m.b.t. de beoogde samenwerking met de parochies Schagen, Warmenhuizen en Burgerbrug. We zijn erg benieuwd naar uw mening.
Vervolgens wil het bestuur graag uw mening peilen met het oog op de toekomst van onze eigen parochie. Iedere tafel krijgt een groot vel papier waarop geschreven gaat worden wat u sterk vindt aan onze parochie, wat de zwakke punten zijn, wat dus de kansen en bedreigingen zijn voor onze parochie. Dit spreken we kort met elkaar door, tenslotte de rondvraag en natuurlijk na afloop een drankje en gelegenheid om nog even informeel met elkaar het een en ander door te praten.

U komt toch ook?


Mariakapel:

Onze Mariakapel is alle dagen open van 10.00 tot 16.00.


Foto van kerkgebouw in de winter

Gemaakt door Nienke Groot

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!

Pastoor Tilma