Welkom in onze kerk!

Vieringen worden weer hervat vanaf zondag 5 juli

Beste parochianen,

Vanaf zondag 5 juli zullen de vieringen op zondag in onze kerk weer worden hervat. We hebben daarbij te maken met enkele maatregelen die vanuit de bisschoppen zijn getroffen. Daarom vraag het hervatten van de vieringen ook van u de nodige aandacht. Hieronder leest u de belangrijkste punten:

 1. Aanmelden is niet nodig, wel tellen we het aantal mensen, opdat we ons kunnen houden aan het maximum aantal van 30 personen en de 1,50 m afstandregel.
 2. Gezondheid Wij gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.
 3. Hygiëne Bij de ingang van de kerk zijn desinfectie middelen aanwezig. U kunt bij binnenkomst uw handen reinigen.
 4. Plaatsen In de kerk wordt aangegeven waar u kunt gaan zitten.
  Daarbij geldt de anderhalve meter afstand. Personen uit één huishouden kunnen uiteraard wel naast elkaar zitten. Zorg in dat geval voor voldoende afstand met uw buren.
 5. Communie Voor de communie komt u aan één kant naar voren.
  Via de andere kant loopt u naar uw plek terug. Ook in de rij houden we anderhalve meter afstand van elkaar. U ontvangt de communie van achter een scherm. Communie op de tong kan helaas niet.
 6. Zingen Omdat zingen mogelijk verspreiding van het virus in de hand werkt, zullen we nog niet samen zingen. Een paar koorzangers zingen vanaf het koor.
  De koorleden staan op 1,50 meter afstand van elkaar.
 7. Intentieboek Voorlopig is het intentieboek in de Mariakapel weggehaald. Dit doen we om contactbesmetting te voorkomen.

Het officiële protocol kunt u binnenkort vinden achterin de kerk. Daarin staan nog veel meer maatregelen. Als bestuur zullen we ons best doen om u zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop we in onze parochies daarmee omgaan.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in het kerkgebouw veilig en op z’n gemak voelt. Onze vieringen moeten geen bron van besmetting worden; ze moeten dienen tot ons heil en niet tot onheil.

Sommigen hebben veel last van de maatregelen rond het corona virus, of hebben zelfs met hele verdrietige situaties te maken; anderen ondervinden weinig moeilijkheden en redden zich goed. Samen vormen we één gemeenschap: ziek en gezond, zwak en sterk, jong en oud. We houden rekening met elkaar en steunen elkaar. Het is hoopgevend dat we binnenkort weer in de vieringen bij elkaar kunnen komen. Verzameld rond de Heer vinden we nieuwe kracht en ervaren we de verbinding met elkaar.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!

Pastoor Tilma

Klik op de YouTube knop om naar ons kanaal te gaan.