off

Nieuwe Pastoor/ administrator

Per 1 februari 2024 wordt pastoor Kees van Lent, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam aangesteld als administrator van het samenwerkingsverband Franciscus, bestaande uit de parochies van Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Tuitjenhorn en Waarland, en het samenwerkingsverband van Heerhugowaard De Noord en ‘t Kruis.
Een administrator heeft dezelfde rechten en plichten als een pastoor.

Pastoor Kees van Lent neemt de taken over van de deken Ivan Garcia in de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de taak van administrator die hij het afgelopen jaar op zich nam door het wegvallen van pater Gerard Remmers.

Pastoor Kees van Lent was tot zijn emeritaat 25 jaar werkzaam in de parochie van Hoofddorp.De bisschop heeft hem bereid gevonden om administrator te zijn in de hiervoor genoemde parochies. We wensen Pastoor van Lent veel succes.