off

I Pastor Marion Bleeker I Verbondenheid,met zijn allen samen I St Caecilia I

  “Verbondenheid, met zijn allen samen”

  Informatie:

  VoorgangersPastor Marion Bleeker
  Lector:Connie Bakker
  Koster:Gerard Tesselaar tel. 06-40067396
  Muziek:St. Caecilia


  Ons gebed wordt gevraagd voor:

  • Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
  • Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van
  • Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Broersen en
  • zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter
  • Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk,
  • hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
  • ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie
  • van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van
  • Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis
  • Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder
  • Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ●
  • Pastoor Jan Berkhout en Johannes Nicolaas Timmer ● Riet Kruijer-Baas
  • en overleden familie ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
  • Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus