Woord- en communieviering Pastor Marion Bleeker

28 april 2024 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. Bakker
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van
Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Broersen en
zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter
Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk,
hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie
van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van
Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis
Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder
Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ●
Pastoor Jan Berkhout en Johannes Nicolaas Timmer ● Riet Kruijer-Baas
en overleden familie ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus