I Pastor Theo Vertelman I Sint Caeciliakoor I Teleurgesteld in mensen? Hopelijk niet!I

“Teleurgesteld in mensen? Hopelijk niet!” Informatie: Voorganger Pastor Theo Vertelman Lector: Elma Veldboer-Beemsterboer Koster: Gerard Tesselaar tel. 06-40067396 Muziek: Sint Caeciliakoor Ons gebed wordt gevraagd voor: ● In liefdevolle herinnering aan mijn vrouw,...
Lees verder →