off

I Pastor Theo Vertelman I Sint Caeciliakoor I Teleurgesteld in mensen? Hopelijk niet!I

  “Teleurgesteld in mensen? Hopelijk niet!”

  Informatie:

  VoorgangerPastor Theo Vertelman
  Lector:Elma Veldboer-Beemsterboer
  Koster: Gerard Tesselaar tel. 06-40067396
  Muziek:Sint Caeciliakoor


  Ons gebed wordt gevraagd voor:


  ● In liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, onze moeder en oma Aat
  Kruijer-Strooper ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon
  Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
  Jo en Truus