off

| Woord- en communieviering I Pastor Marion Bleeker I Sint Caeciliakoor I

  “Wees niet bang”

  Informatie:

  VoorgangerPastor Marion Bleeker
  Lector:mw. Marieke de Jong
  Koster:dhr. Hans  Kok tel. 06-53533705
  Muziek:Sint Caecilia


  Ons gebed wordt gevraagd voor:  ● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
  Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van
  Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma
  Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan
  Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin
  ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Margaretha Ligthart-Schotten en
  overleden familie ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop
  van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie
  Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal- Delis ●
  Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en
  Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ●
  Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
  dochters Jo en Truus

  Na de viering drinken wij graag met u
  een kopje koffie!