off

Pinksternoveen

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negen dagen op weg naar Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen.

Zaterdag 30 mei (dag 9): DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

In het lied “Veni Creator” (Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer) zingen wij altijd: “Gij schenkt uw

gaven zevenvoud”. Het getal zeven duidt volheid aan: al het goede wordt ons door de Geest geschonken en geleerd. Vanouds worden als zeven gaven genoemd: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods naam. Steeds opnieuw, ons hele leven lang, mogen wij vragen om de gaven van Gods Geest. Doen we dat eigenlijk wel genoeg? In deze noveen hebben we in ieder geval samen een nieuw begin gemaakt!

Gebed:

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;

geef dat wij door die Heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Amen.