off

I Ali Adema – Pietjan Blommaart I Ieder is gelijk I Sint Caeciliakoor I

  “Ieder is gelijk”

  Informatie:

  Voorganger Ali Adema en Pietjan Blommaart
  Lector:
  Koster:dhr. MartHoogeboom tel. 06-10154915
  Muziek:Sint Caeciliakoor


  Ons gebed wordt gevraagd voor:

  ● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
  Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van
  Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma
  Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan
  Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin

  ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin,
  Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter
  en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal Delis

  ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem
  Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet Kruijer-Baas en overleden
  familie ● Toos Karsten-Wit

  ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus

  Na de viering drinken wij graag met u
  een kopje koffie!