Eucharistieviering

20 september 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastoor Tilma
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Lieke en Mieke
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor: ● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Guurtje Blankendaal ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Tiny van Grieken-Boersen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus