Per 1 februari 2024 wordt pastoor Kees van Lent, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam aangesteld als administrator van het samenwerkingsverband Franciscus, bestaande uit de parochies van Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Tuitjenhorn en Waarland, en het samenwerkingsverband van Heerhugowaard De Noord en ‘t Kruis.
Een administrator heeft dezelfde rechten en plichten als een pastoor.

Pastoor Kees van Lent neemt de taken over van de deken Ivan Garcia in de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de taak van administrator die hij het afgelopen jaar op zich nam door het wegvallen van pater Gerard Remmers.
Pastoor Kees van Lent was tot zijn emeritaat 25 jaar werkzaam in de parochie van Hoofddorp.De bisschop heeft hem bereid gevonden om administrator te zijn in de hiervoor genoemde parochies.

Pastoor Kees van Lent
Administrator

Per 1 februari 2024 wordt pastoor Kees van Lent, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam aangesteld als administrator van het samenwerkingsverband Franciscus, bestaande uit de parochies van Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Tuitjenhorn

(meer…)

Gerard Remmers
Pater kapucijn

Kapucijn Remmers is na een kort ziekbed overleden, we zijn dankbaar voor de tijd die we met hem hebben gehad.

 

(meer…)

Gerard Tesselaar
Koster
Gerard Tesselaar
Dorien Masteling- Dapper
Dirigente
Dorien Masteling- Dapper
Joost Tuithof
Organist
Joost Tuithof
Jan Bleeker
Cameraman
Hans Kok
Koster
Hans Kok
Nadine Boon
Assistente
Nadine Boon
Gonda Entes en Ria Eriks-Tiebie
bloemschiksters
Aad en Christine Bontenbal
dirigent en koorleden
Mariosé en Peter Huits
Lekenvoorgangers
Pastoor Tilma
Pastoor

Klik op “meer” voor een introductie van pastoor Tilma.

(meer…)

Marion Bleeker
Pastoraal werker
Theo Vertelman
Pastoraal werker
Elma Veldboer
Bestuurslid
Liesbeth Bruin
Bestuurslid Communicatie
Klaas en Greet Bleeker
Secretariaat/Lectrice
Iet Mooij Strooper
Medewerker secretariaat
Nel Bleeker
Archivaris
J. Timmer
Oud-pastoor

Met de komst van Pastoor Timmer in 1983 veranderde er veel in onze Parochie. Vanuit zijn ervaringen in de missie bracht hij een ander elan naar Tuitjenhorn. Van een kerkbestuur en een parochieraad van 20 personen werd het een parochiebestuur bestaande uit het dagelijks bestuur aangevuld met 7 secties O.a. pastoraat – missie en ontwikkeling – communicatie – liturgie – Jeugd. De oude parochieraad, bestaande uit de vele vrijwilligers diende als achterban van het nieuwe parochiebestuur, om samen dienstbaar te zijn voor en aan onze parochie. (meer…)

J. Berkhout
Oud-pastoor

Hij was bijna 45 jaar priester en werkte de laatste elf jaar in Tuitjenhorn, dit heeft hij tot 2018 gedaan. In zijn lange carrière als herder werkte hij onder meer in Wervershoof, Haarlem, Uitgeest, Breezand en Volendam.

C.H. Th.H. Wanna
Oud-pastoor

Pastoor Wanna werd op 28 juni 1969 tot priester gewijd en is als pastoor voorganger geweest in Hoogkarspel/ Tuitjenhorn/ Schoorl en vooral Bergen waar hij 31 jaar actief zou blijven. Pastoor Wanna werd in 2003 ook nog deken van Alkmaar, in een periode waarin de kerk zich door reorganisaties moest aanpassen aan de nieuwe tijd.