off

J. Timmer

Met de komst van Pastoor Timmer in 1983 veranderde er veel in onze Parochie. Vanuit zijn ervaringen in de missie bracht hij een ander elan naar Tuitjenhorn. Van een kerkbestuur en een parochieraad van 20 personen werd het een parochiebestuur bestaande uit het dagelijks bestuur aangevuld met 7 secties O.a. pastoraat – missie en ontwikkeling – communicatie – liturgie – Jeugd. De oude parochieraad, bestaande uit de vele vrijwilligers diende als achterban van het nieuwe parochiebestuur, om samen dienstbaar te zijn voor en aan onze parochie.

In het 2e Vaticaans Concilie was vooral “Het samen kerkzijn “ in de parochies gestalte geven, naar voren gekomen. Dat was ook het doel van Pastoor Timmer. Samen werken aan een parochie waarin een priester met de gelovigen samen verantwoordelijk waren voor hun kerkgemeenschap. Parochianen werden opgeleid om hun werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen doen. Het lukte hem zijn doel te bereiken, vele parochianen waren zeer actief in de parochie. En zo veranderde onze parochie in een gemeenschap van mensen die samen verantwoordelijk was voor het wel en wee van de parochianen in Tuitjenhorn. Toen hij zich noodgedwongen moest terugtrekken als parochiepriester bloeide het parochieleven volop.

 

Over de auteur