off

Pastoor Tilma

Klik op “meer” voor een introductie van pastoor Tilma.


Het was dinsdagavond 28 augustus 2018 toen ik voor het eerst Tuitjenhorn binnenreed. Ik was wat vroeg, reed nog een rondje en maakte kennis met voor mij onbekende namen als Kalverdijk, Kerkbuurt en Eenigenburg. Ik werd verwacht in de ruimte van het parochiesecretariaat om kennis te maken met het parochiebestuur, waar ik werd voorgesteld als de nieuwe pastoor. In het daarop volgende weekend werd dat ook tijdens de viering bekend gemaakt.

Sindsdien hebben nog maar enkelen in de parochie mij ontmoet. Hoogste tijd dus om me even voor te stellen. Ik ben geboren in Amsterdam, in de Pijp. Ik ben de derde in een gezin van zeven kinderen: mijn zus is de oudste en na haar volgden zes jongens. Toen ik elf was verhuisden we naar Maarssen. In Utrecht volgde ik de middelbare school. Als hobby speelde ik trompet in de plaatselijke fanfare. Ook in de parochie waren we actief. Ik was misdienaar en heb erg genoten van het zingen in het jongerenkoor.

Na de middelbare school heb ik me aangemeld voor de priesteropleiding van het bisdom Haarlem. Die was gevestigd in het dorpje Vogelenzang, waar we als studenten samen leefden, colleges volgden en studeerden. Na zes jaar studie begon ik aan het zogenaamde pastorale jaar in de parochies van Beverwijk en Wijk aan Zee en ontving ik de diaken- en priesterwijding. Vervolgens kreeg ik van de bisschop een benoeming in de Wieringermeer en op Wieringen, twee parochies die al langere tijd samenwerkten. Daar heb ik de afgelopen negen jaar met veel plezier gewerkt. Ik raakte betrokken bij al het pastorale werk: de vieringen, dopen, uitvaarten en alles wat er tussen zit. Het is heel bijzonder om in die pastorale contacten mensen te leren kennen en van heel nabij betrokken te zijn bij wat er in hun leven aan mooie en verdrietige dingen gebeurt.

Naast mijn werk in de parochies ben ik ook doorgegaan met studeren. Aan de universiteit van Tilburg volgde ik vakken exegese, oftewel Bijbeluitleg. Dat vind ik één van de mooiste dingen om te doen. De verhalen van de heilige Schrift bevatten zoveel moois, waaruit we levenskracht kunnen opdoen.

Na negen jaar op dezelfde plek, vond de bisschop het tijd voor een nieuwe uitdaging. Hoewel ik goed om m’n plek zat, kon ik me daar wel in vinden. Per 1 september ben ik benoemd tot pastoor van zes parochies: Tuitjenhorn, Waarland, ’t Veld, Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard De Noord en Heerhugowaard ’t Kruis. De overgang heeft een aantal maanden nodig. Ik moet mijn opvolger inwerken en mijn werkzaamheden afbouwen in de oude parochies. Ondertussen probeer ik langzaam in te werken in de nieuwe parochies.

Zoals ik aan het begin van dit stukje liet merken, kende ik uw dorp Tuitjenhorn en de omgeving nog niet zo goed. Inmiddels heb ik al een aantal mensen leren kennen en nog eens uitgebreid de omgeving verkend. Ik hoop als pastoor van uw gemeenschap niet alleen steeds beter de weg te kennen, maar vooral met u kennis te maken en samen met u ons mooie geloof te beleven en uit te dragen.

Pastoor Tilma

Over de auteur