Oecumenische ontmoetingsdag

Kiezen voor duurzaamheid lijkt een logische keuze: minder vlees eten, gebruik van groene energie, afval recyclen, korter douchen, enzovoort. Maar kiezen voor duurzaamheid kan ook een lastige keuze zijn en soms grote gevolgen hebven voor jezelf, maar ook voor het dorp, wijk of...
Lees verder →

Marco Blankendaal

“Marco hoe gaat het? Ja goed hoor”. Jarenlange uitspraak van onze dappere man, vader, zoon, broer en oom. Na de Allerzielenviering, 2 november 2022 wordt het korte i.m. van Marco geplaatst.
Lees verder →