off

Marco Blankendaal

M

“Marco hoe gaat het? Ja goed hoor”. Jarenlange uitspraak van onze dappere man, vader, zoon, broer en oom.

Na de Allerzielenviering, 2 november 2022 wordt het korte i.m. van Marco geplaatst.