Woord- en communieviering Sjaak en Ineke Hoogervorst

29 oktober 2023 | 10:00 - 11:00


Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. Dorien, Lia en Regina
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ●
Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen
Piet en Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van
Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen Borst

● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en
Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus
Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet
Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus