Woord- en Communieviering in het Sint Jozefpark

14 juni 2019 | 10:00 - 11:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart