Woord- en communieviering Harry Piket en Elma Veldboer-Beemsterboer

13 augustus 2023 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. Piket en mw. Beemsterboer m.m.v. St. Caecilia
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ●
Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Pastoor Jan Berkhout
● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus