off

I Pastor Marion Bleeker I Groeien en bloeien I D’CYMO I

  “Groeien en bloeien”

  Informatie:

  VoorgangersPastor Marion Bleeker
  Lector:van D’CYMO
  Koster:Hans Kok tel. 06-53533705
  Muziek:D’CYMO


  Ons gebed wordt gevraagd voor:

  • Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Loek Entes-Karsten en overleden  familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie
  • Greet Bleeker-Strooper