off

Livestream: Woord- en communieviering T Jorink

Welke weg gaan wij?

Informatie:

VoorgangerDiaken T Jorink
Lector:mv. Bleeker
Koster:mw. L. Bruin 06-20800243
Muziek:Peter en Marian Boon

Ons gebed wordt gevraagd voor:


● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus