off

Livestream: Woord- en communieviering Pastor Theo Vertelman

Informatie:

Voorganger:Pastor Vertelman
Lector:St Caecilia
Misdienaars:Sutji en Kaitlin
Koster:dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:


● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus