off

Ans Wessels-Kruijer

A

ns Wessels-Kruijer

Ans werd geboren op 8 december 1945 als oudste dochter, er was al een pleegzoon en later kreeg ze nog een zusje, op jonge leeftijd liep ze een schedelbasisfactuur op, waarvan de gevolgen haar hele leven hebben doorgewerkt, tot haar 16e verliep alles redelijk normaal tot ze haar eerste epileptische aanval kreeg, en hierna volgde er nog vele. Rond die tijd ontmoete ze Jan Wessels, na een knipperlichtrelatie werd het toch serieus en trouwde in 1964, hun 2 kinderen werden geboren, als gezin zijn er veel  mooie reizen gemaakt en rond de trouwdag een weekendje centerparcs,  Wat was  u trots op al uw kleinkinderen en op je 66 kreeg u uw eerste achterkleinkind en wat kon u ontzettend lachten tot tranen aan toe. in 2000 veranderde er veel, na een grote aanval liet u geheugen u in de steek, ondanks alles klaagde u nooi,t u genoot van alle mooie dingen, na een val in de keuken ging u revalideren in Magnushof, na 5 weken naar huis, het bleek dat u daar corona had opgelopen en moest u weer worden opgenomen, vanaf dat moment ging het bergafwaarts, u wilde graag nog bediend en dat moment was heel speciaal, u maakte een kruisje en bad het hele onze Vader mee. Op 16 januari ben u rustig heen gegaan, geen strijd en geen pijn meer , moge zij rusten in vrede