Ans Wessels-Kruijer

Ans Wessels-Kruijer Mevrouw Ans Wessels-Kruijer wordt herdacht in de Allerzielenviering op dinsdag 2 november 2021. Tijdens deze viering wordt over haar een kort in memoriam voorgelezen. Daarna wordt dit in memoriam hieronder geplaatst.
Lees verder →