off

Jaap Karsten

J

aap was na de lagere school als tuinderszoon voorbestemd om ook dat beroep uit te oefenen, maar eerst werd Jaap uitgezonden naar Nederlands Indië waar hij als kok heeft gewerkt. Terug in Nederland had hij weinig zin om op de akker te gaan, maar hij moest toch weer aan de gang.

Hij kreeg verkering, trouwde en ging in Kalverdijk wonen waar hij een huis met een stukje land erbij had, waar het hard werken was. Al snel na hun huwelijk kwamen de kinderen 7 stuks in totaal. In de zomer hield hij van tulpen kweken,  favoriet was Rosario, wat later op hun huis aan de Koorndijk kwam te staan. Hij was trots op zijn kinderen en blij dat ze altijd bij hem op bezoek kwamen.

Na het overlijden van zijn vrouw zorgden zijn dochters voor hem, maar de regie hield hij graag in handen. Het harde werken had zijn tol geëist van zijn lichaam, maar hij kon nog lang blijven fietsen en later met de booster op pad. Jaap bleef goed op de hoogte van alles wat zijn interesse had. Op 91 jarige leeftijd overleed hij op 12 december 2018.