Jaap Karsten

aap was na de lagere school als tuinderszoon voorbestemd om ook dat beroep uit te oefenen, maar eerst werd Jaap uitgezonden naar Nederlands Indië waar hij als kok heeft gewerkt. Terug in Nederland had hij weinig zin om op de akker te gaan, maar hij moest toch weer aan de gang....
Lees verder →