Woord- en Communieviering “Tweede Pinksterdag”

6 juni 2022 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: mw. Adema en dhr. Blommaart m.m.v. cd muziek
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!