Woord- en Communieviering Tweede Paasdag

5 april 2021 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: mw. Elma Veldboer-Beemsterboer en dhr. Harry Piket

Koster: Gerard Tesselaar

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer