Woord- en communieviering Pietjan Blommaart en Ali Adema

24 september 2023 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. St. Caecilia
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van
Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma
Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan
Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin,
Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter
en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal Delis

● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem
Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet Kruijer-Baas en overleden
familie ● Toos Karsten-Wit

● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus

Na de viering drinken wij graag met u
een kopje koffie!