Woord- en Communieviering pastor Theo Vertelman

18 december 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha
Ligthart-Schotten en overleden familie ● Toon Driesse en Laura DriesseStoop en hun dochter Rina
● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart
Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en
Margaretha Maria Ligthart-Stam

Na de viering drinken wij graag met u een kopje
koffie!