Woord- en Communieviering pastor Theo Vertelman

19 maart 2023 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan
Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus