Woord- en Communieviering pastor Theo Vertelman

26 februari 2023 | 10:00 - 11:00


Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ●
Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en
zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie Entes-Tromp ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop
van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ●
Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ●
Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!