Woord- en communieviering Pastor Theo Vertelman

17 december 2023 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Theo Vertelman

m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Familie Buur-de Boer en Carla van Westerop-de Boer ● Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina
Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart
en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Na de viering drinken wij graag met u een
kopje koffie!