Woord- en communieviering Pastor Theo Vertelman

15 oktober 2023 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie

● Margaretha LigthartSchotten en overleden familie

● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus