Woord- en communieviering Pastor Theo Vertelman

8 oktober 2023 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. Beemsterboer
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● In liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, onze moeder en oma Aat
Kruijer-Strooper ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon
Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus