Woord- en communieviering pastor Marion Bleeker

25 juni 2023 | 10:00 - 11:00

g
Voorganger: Pastor Marion Bleeker m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. Marieke de Jong
Koster: dhr. Hans  Kok tel. 06-53533705


Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van
Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma
Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan
Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Margaretha Ligthart-Schotten en
overleden familie ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop
van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie
Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal- Delis ●
Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en
Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ●
Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus

Na de viering drinken wij graag met u
een kopje koffie!