Woord- en Communieviering pastor Marion Bleeker

12 maart 2023 | 10:00 - 11:00


Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bakker
Koster: mw. L Bruin 06 20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
* Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis- Groen en Simon Oudhuis.

* Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus