Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

26 oktober 2018 | 10:00 - 11:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie
Stoop-Kramer ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans