Woord- en Communieviering in het Sint Jozefpark

13 december 2019 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart