Woord- en Communieviering in het Sint Jozefpark

6 september 2019 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: Pastor T. Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie Stoop-Kramer