Woord- en Communieviering in het Sint Jozefpark

9 augustus 2019 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie Stoop-Kramer ● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart