Woord- en communieviering Diaken Toon Jorink

4 juni 2023 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Diaken Toon Jorink m.m.v. Peter en Marjan Boon
Lector: mw. Elma veldboer- Beemsterboer
Koster: mw. Liesbeth Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria BlomGroot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus
Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes
Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam