Woord- en Communieviering dhr. en mevr. Huits

29 januari 2023 | 10:00 - 11:00


Voorgangers: dhr. en mw. Huits

m.m.v. muziek van Dorien, Gerard,Regina en Lia
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen
Piet en Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Riet Kruijer-Baas en
overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus