Woord- en Communieviering

2 januari 2022 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema. De muziekkeuze is verzorgd door de voorgangers.
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus