Woord- en Communieviering

19 december 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D’CYMO (cd)
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Sutji en Plien
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus