Woord- en Communieviering

5 december 2021 | 10:00 - 11:00

2e Adventsweek

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Veni Foras
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Plien en Kaitlin
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Coba Kleef-Wenning ● Jo Dekker-Goudsblom en Jaap Dekker en zegen over hun gezin ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en overleden familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam