Woord- en Communieviering

21 november 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Plien en Sutji
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus