Woord- en Communieviering

1 augustus 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Sutji en Lieke
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Doris Bleeker-Smit ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ●
Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot
en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef
Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en overleden
familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en
hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria
Ligthart-Stam