Woord- en Communieviering

18 juli 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Kaitlin en Lieke
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk
Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jan Zutt en Dieuw ZuttSpaans en overleden familie